MONITOREO AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS FRÁGILES

event
event
Reporte de afectación
ha.
Superficie Afectada
Valoración Económica Referencial
* Aplica solo a coberturas amazónicas
lat: 65,6562656622 lng: 6562623,6565